Windcluster Mid-Norway - Power Solutions

You are using an older version of Internet Explorer. It is recommended that you upgrade your browser to the latest version of Firefox or Google Chrome

SIVA Verdal Eiendom

Website: http://www.siva.no
Location: Verdal
Phone: +4790999040

Contact

Name: Stig Krokstad
E-mail: [email protected]
Phone: +4790999040

SIVA Verdal Eiendom

Description

Selskapet SIVA Verdal Eiendom AS (SVE) ble etablert 17.12.2002 og er et naturlig steg videre i samarbeidet mellom Kværner Verdal og SIVA. Alle SIVAs engasjementer i Verdal er nå samlet i SIVA Verdal Eiendom AS. Kværner Verdal AS eier de arealer og bygg som primært er knyttet opp til Kværner selskapenes egen virksomhet. SVE eier og leier ut 3 industrihaller på tilsammen 5 500 kvm, kontorbygg (VIPsenteret) på 7 500 kvm og en industributikk på 300 kvm. I tillegg eier selskapet 60 000 kvm tomt som leies ut på langsiktige festeavtaler.

Services and Products offered by SIVA Verdal Eiendom

Phase Technology Focus Product/Service Maturity On-/Offshore Comment
Finance, insurance, legal and other services Other Other Both <p>Siva Verdal Eiendom eier og leier ut 3 industrihaller på tilsammen 5 500 kvm, kontorbygg (VIPsenteret) på 7 500 kvm  og en industributikk på 300 kvm. I tillegg eier selskapet 60 000 kvm tomt som leies ut på langsiktige festeavtaler.</p>