Windcluster Mid-Norway - Power Solutions

You are using an older version of Internet Explorer. It is recommended that you upgrade your browser to the latest version of Firefox or Google Chrome

WSP Norge AS

Website: http://www.wspgroup.no
Location: Granåsvegen 15 B, 7069 Trondheim
Phone: 72 59 70 00

Contact

Name: Are-Magne Kregnes
E-mail: [email protected]
Phone: +47 911 12 674

Description

WSP Norge er en av Norges ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse. Selskapet leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen en rekke bransjer, hvorav de viktigste er bygg og anlegg, samferdsel, energi og industri. WSP Norge ble i januar 2016 del av det verdensledende tekniske rådgiverselskapet WSP, som har hovedkontor i Montreal, Canada. På verdensbasis har WSP-konsernet over 34.000 medarbeidere fordelt på 500 kontorer i 40 land. Det betyr at vi i tillegg til å være best på prosjektledelse i Norge, har en unik kompetanse og kapasitet fra en global ressursbase som gjør oss enda bedre rustet til å støtte våre oppdragsgivere.

Services and Products offered by WSP Norge AS

Phase Technology Focus Product/Service Maturity On-/Offshore Comment
Development, research and education Private Company R&D Services Concept Both <p>Project development
Project management
Risk management
Quality management
Organisational development</p>
Exploration Development services (e.g. feasibility) Consultant and services Concept Both <p>Concept development and evaluation
Project development
Uncertainty analyzis</p>
Exploration Environmental services Consultant and services Concept Both <p>Project management and consultancy</p>
Exploration Human impact studies Consultant and services Concept Both <p>Concept impact on society
Health, Security and Environment</p>