Windcluster Mid-Norway - Power Solutions

You are using an older version of Internet Explorer. It is recommended that you upgrade your browser to the latest version of Firefox or Google Chrome

TrønderEnergi

Website: http://www.tronderenergi.no
Location: Trondheim
Phone: 07273

Contact

Name: Bernhard Kvaal
E-mail: [email protected]
Phone: +47 07273

TrønderEnergi

Description

TrønderEnergi eies av 22 kommuner i Midt-Norge samt Nordmøre Energiverk AS. Siden år 2000 har TrønderEnergikonsernet gitt over en og en halv milliard i utbytte og skatter til eierne.

TrønderEnergi eier eller har andeler i til sammen 19 vannkraftverk og 2 vindkraftverk. I 2009 produserte TrønderEnergi 2105 GWh. Av dette var ca 200 GWh vindkraft noe som gjør at vi er tredje største vindkraftprodusent i Norge. TrønderEnergis mål er å øke for produksjon av fornybar energi fra ca 2 TWh i dag og til 3 TWh innen 2020 – største delen av denne økningen skal komme fra vindkraft.

 

TrønderEnergi har i dag 2 vindparker i drift; Valsneset på 11,5 MW (i drift 2006) og Bessakerfjellet med 57,5 MW (i drift 2008).

 

I 2011 kjøpte TrønderEnergi Kraft 50% av aksjene i Sarepta Energi AS og eier nå Sarepta Energi AS sammen med NTE. Vindkraftprosjekter under utvikling eid gjennom Sarepta Energi AS:

 

  • Harbaksfjellet (90 MW), rettskraftig konsesjon
  • Roan (300 MW), konsesjon gitt men anket til OED
  • Sørmarkfjellet (150 MW), konsesjon gitt men anket til OED
  • Ytre Vikna (90 MW), første trinn under utbygging

Andre vindkraftprosjekter under utvikling:

 

  • Bessakerfjellet II – konsesjonssøkt 10 MW
  • Engvikfjellet – konsesjonssøkt 113 MW
  • Frøya – konsesjonssøkt 300 MW sammen med NTE

TrønderEnergi etablerte i 2007 et eget investeringsselskap, TrønderEnergi Invest. Selskapet ønsker gjennom sine investeringer og aktivt eierskap å bidra til industriell verdiskaping i nordiske selskaper innen fornybar energi. Fokusområdet omfatter leverandørindustri til vindkraft, solenergi, bioenergi, tidevannskraft, bølgekraft og energiøkonomisering.

Services and Products offered by TrønderEnergi

Phase Technology Focus Product/Service Maturity On-/Offshore Comment